organizator:

Stowarzyszenie Leœny Partyzantdyrektor festiwalu Marek Stryszowski
tel. +48 501 786 352, e-mai: stryszu@gmail.com

koordynator Zofia Stryszowska
tel. + 48 507 186 642, + 48 12 265 50 49

e-mail: zofasi@gmail.com

 

Powrót